Protilidskosti.cz Koupit

Vodopád

Vodopád?

Vodopád je hra, k níž potřebujete přátele a dobré pití.

Zábava

110 %
Čistá.
Destilovaná.

Jednoduchost

Je tak jednoduchá, že ji zvládnete i Vy!

Zlo

Pobaví v kruhu přátel, ale vlastně i nepřátel.

Protože škodolibost.

Jak hrát?

I.

Na stole leží balík a všichni účastníci mají nápoj.

II.

Jeden z Vás otočí vrchní kartu a nahlas ji přečte.

III.

Společnost se pokusí provést, co na kartě stojí, a otáčí další přítomný!

Popis hry

Hrací karta
(formát na výšku)

Hráči vykonají popisek na kartě hned po jejím otočení.

Karta prostředí
(formát na šířku)

Karta se položí na stůl a platí, dokud není otočena nová karta prostředí.

Popis karty

Některé karty jsou v horních rozích označeny hvězdičkou. Tyto můžete z balíku vyjmout, pokud si chcete zahrát méně náročnou verzi hry.
Toto se hodí pro nedělní odpoledne s rodinou či obecně pokud je společnost slabá a hrozí, že nepřežije zimu.

Mnohé karty zdobí symbol. Jedná se jednak o karty, které si hráči ponechávají, a taktéž o karty Pravidlo. Symbol nese též karta Vodopád, neboť je krutá.

Příklad běžného kola

Ve hře již je Prostředí, a to Pravý hák. To znamená, že kdykoliv má někdo ve hře pít, pije místo něj člověk po jeho pravici. Pokud by mělo pít více lidí, pijou ti po jejich pravicích.

Ve hře již je také jedno Pravidlo (může jich být až 5). Karta pravidlo dává tomu, kdo ji otočil, možnost vymyslet úkon, který je od tohoto momentu nutné provést před každým jakýmkoliv napitím v rámci hry. Platí napořád. V této hře Hynek určil, že před každým pitím musí hráči zajódlovat.

Hra je v běhu, jeden z hráčů otáčí kartu Chudoba. Ta říká, že by se měl napít hráč s momentálním nejmenším množstvím nápoje. Nejméně má Vilém. Za běžných podmínek by pil. Jenže kvůli Pravému háku to místo něj dostala Jarmila.

Jarmila si postěžuje, zajódluje, napije se. Otáčí další hráč.

Kup to!

Léta páně 2020 prošel Vodopád omlazovacím procesem a to pod křídly Albi.cz:
E-shop Albi
Je praktičtější, lépe voní a plastová úprava odolá převrhnutému kryglu! Hurá!

Obchodní podmínky a reklamační řád protilidskosti.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě protilidskosti.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), jako i práva a povinnosti z vad zboží. Obchodní podmínky také poskytují poučení, které je prodávající dle zákona povinen učinit vůči spotřebiteli.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě § 2079 a násl. NOZ. Touto právní úpravou se smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně kupující vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.

1.3. V případě, že je kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele dle § 1810 – § 1840 NOZ a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). V takovém případě jde o tzv. spotřebitelskou smlouvu.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2. Za podnikatele se mimo jiné považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

3. Identifikace prodávajícího

Tento internetový obchod provozuje Jan Havlíček se sídlem Ostrčilova 2261/9, 702 00, Ostrava, IČ: 04402871.

4. Kupní smlouva

4.1. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky (webové rozhraní obchodu), kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.2. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4.3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu věc odevzdá a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

4.5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: pokud z důvodu, který není v moci Prodávajícího změnit, nelze objednávku splnit, pokud Prodávající dospěje k závěru, že se jedná o objednávku podvodnou nebo chybnou (např. s nesmyslnou adresou), pokud nebyla uhrazena do 14 dnů od založení, pokud byla zaslána na dobírku, ale balíček se vrátil jako nedoručený, pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4.6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou rozhodovány soudy České republiky.

4.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

4.9. Přístup a používání internetových stránek protilidskosti.cz je bezplatné. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění prohlížení nabídek a učinění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující/Zákazník používá. Tyto náklady si hradí Kupující/Zákazník sám. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky

5. Označení zboží a popis jeho hlavních činností

Předmětem prodeje je 111 hracích karet v originálním balení s dodanými pravidly.

6. Cena zboží včetně všech daní a poplatků

6.1. Na internetových stránkách je uvedena cena výrobku (včetně DPH), ke které se přičítají pouze náklady na dopravu zboží (viz níže).

6.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Způsob platby

Objednané zboží můžete zaplatit těmito způsoby:

7.1. Platba při převzetí zboží (dobírka, osobní odběr).
Zvolíte-li v průběhu objednávky platbu při převzetí zboží, uhradíte zásilku pracovníkovi České pošty v hotovosti.

7.2. Platba převodem na účet
V případě platby převodem je nutné objednávku před expedicí uhradit. Platbu prosím odešlete na náš bankovní účet č. 2258008113 / 0800, variabilním symbolem (VS) platby je číslo objednávky. Před odesláním platby prosím pečlivě zkontrolujte zadané údaje, předejdete tak komplikacím s vyřízením objednávky. Objednané zboží v případě platby převodem expedujeme po připsání platby na náš účet.

7.3. Daňový doklad zasíláme e-mailem. Elektronický doklad je v souladu se zákony ČR a je plně dostačující pro daňovou evidenci i účetnictví.

7.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

8. Způsob plnění

Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty.

8.1. Česká pošta

8.1.1. Pošta garantuje dodání zásilky do 24 hodin. Jestliže Vás nezastihl doručovatel České pošty, zůstane zásilka na vaší dodací poště uložena 7 dnů.

8.1.2. Pokud si ji nestihnete vyzvednout, vrací se nám zpět. Zásilku, která se nám vrátí zpět jako nevyzvednutá, vám v případě zájmu znovu vyexpedujeme. V takovém případě můžeme trvat na platbě předem (pokud se jednalo o platbu při převzetí na dobírku). Také Vám v tomto případě připočteme poštovné za opětovné odeslání balíčku.

9. Doba dodání

9.1. Zboží, které je skladem, je podáno na Českou poštu během 1-2 dnů. Doba expedice a doba dodání je od tohoto momentu garantována Českou poštou.

9.2. Zboží, které není skladem, podáváme zpravidla do týdne. Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zdržení zásilky, budeme Vás kontaktovat.

10. Náklady na dodání zboží

Doručení - Česká pošta Doporučený balík: + 74 Kč

Platba – dobírka: + 60 Kč

Platba – bankovní převod: 0 Kč

11. Reklamace

Pokud zboží jeví jakékoli nedostatky či vady (chybějící či poškozené karty či jiné náležitosti), neváhejte a kontaktujte nás s reklamací. Na zboží se vztahuje zákonná dvouletá záruka, vždy se snažíme co nejrychleji zařídit nápravu. Vady způsobené běžným opotřebením nebo zaviněním kupujícího není možné reklamovat.

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: pošlete nám email, kde uvedete číslo objednávky a popis závady, případně i fotografii (pokud se jedná např. o poškození).

12. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

12.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.

12.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

12.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, a to formou jednostranného právního jednání.

- dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Jan Havlíček, Ostrčilova 2261/9, 702 00, Ostrava
-nebo e-mailem na adresu info@protilidskosti.cz

Můžete využít vzorový formulář v příloze č.1 těchto obchodních podmínek

12.4. Pro lepší orientaci v odstoupení prosím uveďte číslo objednávky.

12.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

12.6. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak.

12.7. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

12.8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: Jan Havlíček, Ostrčilova 2261/9, 702 00, Ostrava

12.9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

12.10. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Veškeré zboží nabízené na našich stránkách může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, proto Vám nevzniknou jiné náklady na navrácení zboží než poštovné.

12.11. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

13. Uložení smlouvy a přístup k ní

Uzavřená smlouva je námi archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Na požádání Vám k ní umožníme přístup. Smlouva je také součástí emailové zprávy, kterou potvrzujeme Vaší objednávku.

14. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a opravování chyb objednávky

14.1. Odeslání objednávky. Objednávku odešlete elektronickou formou. Objednávka se považuje za návrh smlouvy.

14.2. Potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení zašleme na emailovou adresu, kterou jste zadali. Doručením potvrzení dochází k uzavření smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podáním objednávky stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

15. Ochrana osobních údajů

15.1. Vaše osobní údaje (viz níže) uchováváme jako jejich správce v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“).

15.2. Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaší osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje. Zároveň souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity výlučně pro účely vyřízení objednávky a pro případné uplatnění práv smluvních stran po jejím vyřízení. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu, jinak po dobu tří let od jejich poskytnutí.

15.3. Osobní údaje nebudou zneužity. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.

15.4. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme Vám povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

15.5. Jestli se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás dle § 21 ZOOÚ

-požádat o vysvětlení,
-požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů majetková újma, můžete se jí domáhat dle NOZ.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 7. 3. 2017.

Zábava pro všechny

„Nope.” - ledviny
„Ne!” - Jan N., toxikolog
„...” - mýdlo v pisoáru

FAQ

 • Co je to tedy přesně, ten Vodopád?

  Společenská hra. Lidé popíjejí a po jednom otáčejí karty, které je vyzývají k různým úkonům. Celá pravidla zde.
 • Co k tomu potřebuji?

  Balíček Vodopádu a dostatek jakéhokoliv nápoje pro zúčastněné.
 • Jaký nápoj je nejvhodnější?

  Pivo. Nevíme proč.
 • Vhodný počet účastníků?

  Čtyři a výš. V nižších počtech lze, ale exponeniconálně pak stoupá kadence loků a klesá míra diverzity a zábavy. Pokud hraje člověk pouze jeden, je to navíc dost smutné.
 • Kde nejlépe hrát? Doma?

  Pokud jste dobře zásobeni, může být. Přednostně doporučujeme v dobrých místech se svižnou obsluhou  .
 • Jak dlouho hra trvá?

  Irelevantní. Můžete skončit v půlce balíku, ale zrovna tak ho klidně 3x znova zamíchat a jet dále. Vodopád skončí, když se společnost rozhodne. Hra nemá jiného finálního cíle, než bavit a tmelit společnost. Žádné body. Jen bolest.
 • Jaký je původ Vodopádu?

  Náš Vodopád vychází z původního Vodopádu - díla lidové slovesnosti. Existují i další mutace názvu. Původní Vodopád se hrál s běžnými hracími kartami (od 7 po eso) či mariášovkami. V jedné hře tak bylo 8 druhů úkonů (13 pokud hrajete od 2 po eso). V našem Vodopádu(TM) je těchto úkonů (druhů karet) 40. Navíc zavádíme tzv. Karty prostředí, viz výše.
 • Tato země má největší spotřebu litrů piva za rok na osobu na světě. Současně se dá říci, že alkoholismus, resp. zvýšená konzumace alkoholu, je snad nejvíce tolerovanou, byť očividnou, příčinou mnoha patologických jevů ve společnosti. Touto hrou tento stav dále normalizujete. Není vám hanba?

  No teď už trochu ano.
 • Mám rád drastické hry na úrovni, ale nepiju.

  Karty proti lidskosti
 • Mám v moči krev.

  Checht.
Autoři: Jan Havlíček & Jakub Malchárek :: email :: logo a název Vodopád™ jsou ochrannou známkou